Select Page

O mnie

  Od ponad 40 lat jestem związany z Politechniką Krakowską, na której w latach 1972-1978 studiowałem na Wydziale Mechanicznym. Tu też rozpocząłem w 1977 roku pracę, zaczynając od etatu technicznego i dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego. Wszystkie uzyskane stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przeze mnie specjalności – metrologii współrzędnościowej. Założyłem Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, obecnie jedno z najlepszych laboratoriów na świecie, które działa jako akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące. Kierowałem i zrealizowałem około 20 grantów krajowych, i 3 międzynarodowe finansowanych przez UE ,KBN, MNiSzW, NCBR. Jestem autorem i współautorem ok 400 prac naukowych i badawczych, w tym ok 200 publikacji, z czego 25 w czasopismach z listy A, oraz 3 książek naukowych …  Czytaj dalej

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich 3 lat

 • Uzyskanie w ostatniej parametryzacji kategorii A dla Wydziału Mechanicznego

 • Zmiana struktury zatrudnienia na Wydziale (bez redukcji etatów) z podniesieniem znaczenia pracowników dydaktycznych

 • Wdrożenie programu aktywizacji naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych

 • Uzyskanie: 14 habilitacji i 32 doktoratów przez pracowników Wydziału Mechanicznego w ostatnich 3 latach.
 • Dostosowanie kształcenia do wymagań ustawy
 • Pozyskanie finansowania w ramach konkursu RPO w kwocie 14 mln złotych.
 • Pozyskanie środków POWER na ukierunkowanie kształcenia i badań "Przemysł 4.0 – Fabryka Przyszłości".
 • Wpisanie na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 2 inwestycji Wydziału Mechanicznego
 • Wdrożenie i udoskonalenie struktury zarządzania i podziału środków. Jednostki WM osiągnęły bardzo wysoki wielomilionowy dodatni wynik finansowy.
 • Budowa, głównie ze środków WM, nowej, najwyższej klasy sali wykładowej na 215 miejsc z możliwością transmisji wykładów on-line.
 • Rozpoczęcie  przebudowy budynków J i K, która zakończy proces  modernizacji  kampusu Czyzyny
 • Zapoczątkowanie unikalnego sposobu kształcenia – studia dualne z NEWAG SA w zakresie inżynierii środków transportu

Kontakt

E-mail: jerzy.sladek@pk.edu.pl

Telefon: 12 628 36 01

Wydział Mechaniczny

Bud A pok. 111 i Bud C pok. 102