Zaznacz stronę

prof. dr hab inż. Jerzy A. Sładek

Jerzy A. Sładek

Dziekan Wydziału Mechanicznego  Politechniki Krakowskiej

w kadencji 2016 – 2020 i 2020-2024

Sylwetka

Od ponad 40 lat jestem związany z Politechniką Krakowską, na której w latach 1972-1978 studiowałem na Wydziale Mechanicznym. Tu też rozpocząłem w 1977 roku pracę, zaczynając od etatu technicznego i dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego. Wszystkie uzyskane stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przeze mnie specjalności – metrologii współrzędnościowej. Założyłem Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, obecnie jedno z najlepszych laboratoriów na świecie, które działa jako akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące. Kierowałem i zrealizowałem około 20 grantów krajowych, i 3 międzynarodowe finansowanych przez UE ,KBN, MNiSzW, NCBR. Jestem autorem i współautorem ok 400 prac naukowych i badawczych, w tym ok 200 publikacji, z czego 25 w czasopismach z listy A, oraz 3 książek naukowych (w tym wydanej w 2016 r. w wydawnictwie o zasięgu światowym Springer Verlag monografii – Jerzy A. Sładek – Coordinate Metrology – Accuracy of Systems and Measurements ). Byłem promotorem 11 doktoratów, a kolejne 3 przewody doktorskie są otwarte. W mojej specjalności osiągnąłem wysoką pozycję naukową w kraju i rozpoznawalność w skali światowej. Współpracuję z wieloma uczelniami europejskimi i największymi ośrodkami badawczymi, do których byłem i jestem zapraszany na wykłady otwarte. Zainicjowałem umowy międzynarodowe z EC Lion i Uniwersytetem w Heidelbergu. Od lat organizuję wspólne projekty i wykłady profesorów wizytujących m.in. z PTB,TU Braunschweig, TU Erlangen, NTB Buchs, EC Lion, Univ. di Padova oraz CERN Genewa, co daje mi i mojemu zespołowi możliwość wdrażania nowych metod kształcenia i badań. Zdobyłem bogate doświadczenie zarządcze pełniąc wiele funkcji kierowniczych zarówno na uczelni, jak i poza nią.

Nauka

Moja działalność naukowa, badawcza i innowacyjna zawarta jest aktualnie w dyscyplinie – Inżynieria Mechaniczna, która stanowi rozwinięcie tradycyjnej dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn i łączy się z obszarem właściwym dla Inżynierii Produkcji oraz Automatyki i Robotyki.

 • Od wielu lat zajmuję się też problematyką zautomatyzowanych systemów zapewnienia jakości oraz zarządzaniem jakością, aspektami metrologicznymi w bioinżynierii i we wzornictwie przemysłowym oraz wdrażaniem idei Przemysłu 4.0
 • Jestem autorem pierwszej rozprawy doktorskiej, rozprawy habilitacyjnej, a także pierwszą z osób specjalizujących się w metrologii współrzędnościowej, która w Polsce uzyskała tytuł naukowy. Opracowałem oryginalną i unikalną metodę macierzową identyfikacji błędów systemów współrzędnościowych.
 • Zbudowałem pionierskie modele współrzędnościowych systemów pomiarowych – tzw. wirtualne maszyny współrzędnościowe oparte na sztucznych sieciach neuronowych i metodzie Monte Carlo
 • Moje badania, obserwacje i wnioski wykorzystywane są we wdrażaniu współrzędnościowej techniki pomiarowej zarówno w polskiej jak i światowej nauce i przemyśle.
 • Wraz z zespołem opracowuję i wdrażam nowe koncepcje i metodyki wzorcowań systemów współrzędnościowych.

Znajomość języków: angielski, niemiecki

Funkcje pełnione na Politechnice Krakowskiej

Kierownictwo jednostek:

2016 – obecnie

Dziekan Wydziału Mechanicznego

2007 – 2013

Kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

1998 – 2007

Kierownik Pracowni Metrologii Współrzędnościowej

1993 – 1998

Kierownik Samodzielnej Pracowni Zautomatyzowanych systemów
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji
Kierownik Zakładu Metrologii i Kontroli Technicznej

Członkostwo w gremiach uczelnianych

2019 – obecnie

Kolegium i Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego

1993 – 2019

Członek Rady Wydziału WM

1993-2002; 2016 – 2020

Członek Senatu PK

Organizacje gospodarcze i spółki prawa handlowego

Bipropol Sp. z o. o.

Jednym z efektów pracy doktorskiej było założenie przeze mnie innowacyjnej firmy, która wytwarzała precyzyjne głowice stykowe do współrzędnościowych maszyn pomiarowych oraz profilometry. Później została przejęta przez dużą firmę zagraniczną.

Krakowski Park Technologiczny

Silnie angażowałem się w realizację ważnych działań z obszaru kreowania innowacji tj. Centrum Innowacji, sieci FEMIRC, co doprowadziło później właśnie z inicjatywy środowiska naukowego Krakowa do powstania Spółki Skarbu Państwa – Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Centrum Zaawansowanych Technologii – Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 1998 – 2003 byłem wiceprezesem SSE KPT wprowadzając do niej takie firmy jak Motorola, Comarch, AMK, MAN, Linde i wiele innych tworząc podstawy jej późniejszego sukcesu.

2017 – obecnie

Zakłady Mechaniczne -Tarnów SA – Członek Rady Innowacyjno – Naukowej

1998 – obecnie

Międzynarodowa Fundacja Promocji Zaawansowanych Technologii – Przewodniczący Rady Nadzorczej

1997 – 2003

Centrum Zaawansowanych Technologii – Spółki z.o.o  – Członek Zarządu v-ce Prezes

1993 – 1996

Polskie Centrum Techniki Pomiarowej – „Metronom” Sp.z o.o. – Prezes Zarządu, współwłaściciel

1988 – 1993

Zakład Techniki Pomiarowej „Bipropol” sp.z o.o.   – Prezes Zarządu, współwłaściciel

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich 3 lat

 • Uzyskanie w ostatniej parametryzacji kategorii A dla Wydziału Mechanicznego

 • Zmiana struktury zatrudnienia na Wydziale (bez redukcji etatów) z podniesieniem znaczenia pracowników dydaktycznych

 • Wdrożenie programu aktywizacji naukowej pracowników badawczo-dydaktycznych

 • Uzyskanie: 14 habilitacji i 32 doktoratów przez pracowników Wydziału Mechanicznego w ostatnich 3 latach.
 • Dostosowanie kształcenia do wymagań ustawy
 • Pozyskanie finansowania w ramach konkursu RPO w kwocie 14 mln złotych.
 • Pozyskanie środków POWER na ukierunkowanie kształcenia i badań "Przemysł 4.0 – Fabryka Przyszłości".
 • Wpisanie na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 2 inwestycji Wydziału Mechanicznego
 • Wdrożenie i udoskonalenie struktury zarządzania i podziału środków. Jednostki WM osiągnęły bardzo wysoki wielomilionowy dodatni wynik finansowy.
 • Budowa, głównie ze środków WM, nowej, najwyższej klasy sali wykładowej na 215 miejsc z możliwością transmisji wykładów on-line.
 • Rozpoczęcie  przebudowy budynków J i K, która zakończy proces  modernizacji  kampusu Czyzyny
 • Zapoczątkowanie unikalnego sposobu kształcenia – studia dualne z NEWAG SA w zakresie inżynierii środków transportu

Działalność społeczna

W młodości uprawiałem sport – szermierkę w Krakowskim Klubie Szermierzy. Byłem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, instruktorem i trenerem . Przez wiele lat działałem na rzecz tej dyscypliny, będąc przez 8 lat wiceprezesem Krakowskiego Klubu Szermierzy oraz przez 6 lat prezesem Małopolskiego Okręgowego Związku Szermierczego. Zostałem odznaczony Medalem 90-lecia Polskiego Związku Szermierczego. Aktualna członkini kadry olimpijskiej, wybitna szpadzistka Renata Knapik-Miazga, była moją doktorantką.

Prywatnie

Żona: Maria – radca prawny
Córki:
Aleksandra – projektantka i stylistka pracująca dla koncernów samochodowych Volkswagen, Hyundai, Kia i Skoda Auto- współautorka i kierująca wieloma projektami stylistycznymi tych koncernów. Absolwentka Coventry University – Automotive Design. Uzyskała stopień doktora sztuki ASP Kraków w 2018 r.
Sonia – absolwentka ASP Kraków – Wydział Form Przemysłowych oraz Socjologii UJ – zajmuje się badaniem trendów rozwojowych i innowacyjnych dla Deutsche Telekom
Mam też dwóch wspaniałych wnuków Juliana i Milana w wieku 5 lat i 1,5 roku

Najważniejsze cechy

Wiedza

Doświadczenie

Życzliwość

Zdecydowanie

Umiejętność Strategicznego myślenia

Kontakt

E-mail: jerzy.sladek@pk.edu.pl

Telefon: 12 628 36 01

Wydział Mechaniczny

Bud A pok. 111 i Bud C pok. 102